ACQUA DI PARMA 帕爾瑪之水 Acqua di Parma Blu Mediterraneo Ginepro di Sardegna 撒丁島

ACQUA DI PARMA 帕爾瑪之水 Acqua di Parma Blu Mediterraneo Ginepro di Sardegna 撒丁島

  • $750.00


ACQUA DI PARMA 帕爾瑪之水 

Acqua di Parma Blu Mediterraneo - Ginepro di Sardegna 撒丁島 

香調:木質馥奇香調 

前調:杜松 香檸檬 胡椒 多香果 肉豆蔻 

中調:鼠尾草 柏樹 

後調:雪松 

屬性:中性香 

標籤:清新辛辣 濃郁 木香 柑橘 草本